Privacy verklaring

Privacy verklaring

In deze privacyverklaring leggen wij uit hoe BNR Bouwstoffen omgaat met persoons-gegevens. We geven aan welke persoonsgegevens wij verzamelen en waarvoor ze gebruikt worden. Ook leggen wij uit hoe u uw gegevens kunt inzien, wijzigen of verwijderen. Lees het svp goed door en als u vragen heeft, neem dan contact met ons op.

BNR Bouwstoffen, gevestigd aan Hoef 16, 4254 LK Werkendam, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens, volgens de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG van 25 mei 2018) hieraan stelt, zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Het betreft:     BNR Bouwstoffen BV.

Deze privacyverklaring is van toepassing op al onze diensten en producten. Wij hebben het recht om deze privacyverklaring te wijzigen. Kijk daarom regelmatig op onze website om te zien welke de laatste versie van toepassing is. Deze privacyverklaring is van: 1 november 2019.

 

Contactgegevens:

https://www. bnrbouwstoffen.nl

Hoef 16

4254 LK Werkendam

Telefoon: 0318 – 500865

info@bnrbouwstoffen.nl

 

Persoonsgegevens die wij verwerken

BNR Bouwstoffen verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Naam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres
  • Locatiegegevens
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website
  • Internetbrowser en apparaat type

 

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over website-bezoekers die jonger dan 16 jaar zijn. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij online activiteiten van hun kinderen. Dit om te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@bnrbouwstoffen.nl, dan verwijderen wij deze informatie.

 

Waarom en aan de hand waarvan wij persoonsgegevens verwerken

Persoonsgegevens worden door BNR Bouwstoffen verwerkt voor de volgende doelen:

  • Het inkopen, leveren van producten en diensten
  • Het afhandelen van uw betalingen
  • BNR Bouwstoffen analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten zo veel mogelijk af te stemmen op uw voorkeuren.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

BNR Bouwstoffen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde verwerkingen over aangelegenheden die (verregaande) gevolgen kunnen hebben voor personen.

 

Hoe lang wij persoonsgegevens bewaren

BNR Bouwstoffen bewaart uw gegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te bereiken waarvoor de gegevens worden verzameld.

 

We maken goede afspraken met onze externe leveranciers

Als externe partijen namens ons persoonsgegevens beheren dan maken wij goede afspraken om de privacy van uw persoonsgegevens te bewaken en te beschermen. BNR Bouwstoffen blijft verantwoordelijk voor de verwerking. Wij controleren regelmatig de naleving van deze afspraken door de leveranciers.

 

Bezoek aan de website

Wij houden bij hoe vaak onze website (www.bnrbouwstoffen.nl) wordt bezocht en welke pagina’s men opvraagt. Dat doen wij om de website zo gebruiksvriendelijk mogelijk te maken. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van analytische cookies. Die zorgen ervoor dat wij u als bezoeker herkennen, telkens als u onze website bezoekt. Het is dan mogelijk om deze speciaal op u in te stellen en/of het inloggen te vergemakkelijken en te verbeteren. Voor meer informatie zie ons cookiebeleid.

 

Delen van persoonsgegevens van derden

BNR Bouwstoffen verstrekt persoonsgegevens alleen aan derden en slechts als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting (regels uit de Archiefwet). Hierin staat hoe lang de persoonsgegevens bewaard mogen blijven. Wij plaatsen wel cookies van derden. Daarvoor leest u hieronder meer.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken die wij gebruiken

BNR Bouwstoffen gebruikt technische, functionele en analytische cookies. Ook van derde partijen, zoals Google en Facebook. Hierop is het privacy statement van die partijen van toepassing. Zie:

Facebook (http//https://www.facebook.com/policy/cookies/)

Google (https://policies.google.com/privacy?hl=nl&gl=ZZ)

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website nar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder opgeslagen is via de instellingen van uw browser verwijderen.

 

Gegevens inzien, aanpassen, verwijderen, overdragen, toestemming intrekken of bezwaar maken

U heeft recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door BNR Bouwstoffen en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u hebben in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@bnrbouwstoffen.nl

Om te verzekeren dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u en kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We zullen zo snel mogelijk reageren, in ieder geval binnen 4 weken, op uw verzoek.

BNR Bouwstoffen wil u er ook op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dien bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: (https://autoriteitpersoonsgegevsn.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons). Wij geven er uiteraard de voorkeur aan, dat we er eerst samen proberen uit te komen.

 

Hoe wij persoonsgegevens beschermen

BNR Bouwstoffen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via info@bnrbouwstoffen.nl.

Opgesteld: 9 december 2019