Missie

“Wij streven continue naar een bijdrage aan een beter milieu met onze duurzame (natuur) steensoorten en gebruikswijzen hiervan.”

Dat is een belofte aan onze belanghebbenden (stakeholders) en aan toekomstige generaties. De materialen voor de weg-, water- en spoorbouw/onderhoud zijn duurzaam en milieuvriendelijk met behoud van kwaliteit. Samen met onze producenten, leveranciers en transporteurs zoeken wij voortdurend naar nieuwe producten en proberen wij continue onze leveringsmethoden te verbeteren. Wij garanderen U producten die aan de bestaande (internationale) wet- en regelgeving voldoen.