Disclaimer

Gebruik van enige informatie verkregen middels deze website gebeurt voor risico van de gebruiker.

BNR Bouwstoffen BV spant zich in te waarborgen dat de te verkrijgen informatie en het aanbod van relevante content waarnaar wordt verwezen en waarin BNR Bouwstoffen BV als portal fungeert volledig en juist is, daarentegen kan BNR Bouwstoffen BV niet verantwoordelijk worden gehouden voor enige onvolledige of onjuiste informatie die middels deze website gevonden wordt. BNR Bouwstoffen BV aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade ontstaan uit het bezoeken van deze site of voor enige schade ontstaan uit verleende diensten, aangeboden of verwezen content.

De website van BNR Bouwstoffen BV bevat de mogelijkheid om zowel door BNR Bouwstoffen BV ontwikkelde software als door derden ontwikkelde software te downloaden. BNR Bouwstoffen BV geeft geen enkele garantie, met betrekking tot de geschiktheid voor een specifiek gebruiksdoel, de functionaliteit of bruikbaarheid van deze software. BNR Bouwstoffen BV aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door het downloaden, de installatie of het gebruik van deze software, behoudens bepalingen van dwingend recht inzake aansprakelijkheid.

De BNR Bouwstoffen BV-site bevat verwijzingen of hyperlinks naar andere sites die buiten het domein van BNR Bouwstoffen BV liggen. Deze zijn opgenomen ter informatie van de gebruikers en te goeder trouw geselecteerd voor de doelgroepen van BNR Bouwstoffen BV. BNR Bouwstoffen BV is niet verantwoordelijk voor de inhoud of beschikbaarheid van deze sites of bronnen. BNR Bouwstoffen BV geeft geen garantie noch aanvaardt zij enigerlei aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud, data, adviezen, verklaringen, software, producten of ander materiaal op dergelijke sites of bronnen.

Het technisch functioneren van de breedbandverbindingen vallen onder het risico van de exploitant van de breedbandverbinding. BNR Bouwstoffen BV aanvaardt op geen enkele wijze aansprakelijkheid voor schade voortvloeiend uit de verplichtingen van de breedbandleverancier. BNR Bouwstoffen BV vrijwaart zich voor enige vorm van aansprakelijkheid vanwege een niet onbelemmerde toegang tot de diensten van BNR Bouwstoffen BV en BNR Bouwstoffen BV geeft geen garantie met betrekking tot het functioneren van de site van BNR Bouwstoffen BV. Tevens is BNR Bouwstoffen BV niet aansprakelijk voor eventuele virussen op de site of de server van BNR Bouwstoffen BV die de informatie toegankelijk maakt. Behalve in geval van grove nalatigheid of opzet is BNR Bouwstoffen BV in geen geval aansprakelijk voor winstderving of voor bijzondere, incidentele, indirecte, bijkomende of enige andere schade die voortvloeit uit of verband houdt met het functioneren van onze site of met onze diensten ongeacht op welke wijze deze schade ontstaat.

Als bezoeker heeft u toestemming om de gegevens van BNR Bouwstoffen BV gegevens te kopiëren, af te drukken en aan te wenden onder de voorwaarde dat deze gegevens uitsluitend voor informatieve doeleinden worden gebruikt. Verveelvoudiging, distributie of exploitatie en gebruik voor commerciële en niet-commerciële doeleinden is pertinent niet toegestaan.